Notícia

Hino "Heróis da Fruta 2018"


[+] Ampliar
Vote no Hino da EB1 com JI de Santa Rita – 2.º ano
Vote no Hino da EB1 com JI de Santa Rita – 2.º ano 

http://www.apcoi.pt/heroisdafruta7/web/hinodafruta/?fs=&idhino=207 

http://www.heroisdafruta.com
Vote por telefone: 760 456 258
Partilhar no Facebook